19 Tai Hang properties for Sale found

BUYRENT
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Private Roof Terrace
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Private Roof Terrace
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Wan Chui Yuen 325-331 Tai Hang Road, Mid-Levels East View from Private Roof Terrace

Mid-Levels East

Wan Chui Yuen

1,468 s.f.

4
3
1

Price: HKD 45,000,000

Rental: HKD 80,000 (incl)

Sean Lok
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang View from Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang No. 2 Wang Fung Terrace 2 Wang Fung Terrace, Tai Hang Balcony off Living and Dining Room

Tai Hang

No. 2 Wang Fung Terrace

1,539 s.f.

3
2
1

Price: HKD 40,000,000

Rental: HKD 65,000 (incl)

Sean Lok
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Illumination Terrace 5-7 Tai Hang Road, Tai Hang Guest Bathroom

Tai Hang

Illumination Terrace

616 s.f.

2
1
0

Price: HKD 11,000,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang View from Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang The Legend 23 Tai Hang Drive, Tai Hang Balcony off Living and Dining Room

Tai Hang

The Legend

1,385 s.f.

4
2
1

Price: HKD 48,000,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang View from Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang View from Living and Dining Room

Tai Hang

Gardenview Heights

1,049 s.f.

3
2
1

Price: HKD 28,000,000

Eva Fung
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Fourth Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang View from Living Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang View from Dining Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Tai Hang Gardenview Heights 19 Tai Hang Drive, Tai Hang Living and Dining Room

Tai Hang

Gardenview Heights

1,049 s.f.

4
2
1

Price: HKD 26,000,000

Rental: HKD 50,000 (incl)

 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Mayflower Mansion 11 Wang Fung Terrace, Tai Hang View from Living and Dining Room

Tai Hang

Mayflower Mansion

1,234 s.f.

3
2
1

Price: HKD 20,000,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout View from Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Jardine's Lookout Tai Hang Terrace 5 Chun Fai Road, Jardine's Lookout Balcony off Master Bedroom

Jardine's Lookout

Tai Hang Terrace

527 s.f.

1
2
1

Price: HKD 22,000,000

Sean Lok
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Walk-in Closet in Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East View from Living and Dining Room

Mid-Levels East

Swiss Towers

1,265 s.f.

3
2
1

Price: HKD 31,500,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Balcony off Living Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Living Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Dining Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Mid-Levels East Swiss Towers 113 Tai Hang Road, Mid-Levels East View from Living and Dining Room

Mid-Levels East

Swiss Towers

1,265 s.f.

3
2
1

Price: HKD 35,000,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Family Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Third Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Fourth Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang View from Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Balcony off Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Tai Hang Serenade 11 Tai Hang Road, Tai Hang Living and Dining Room

Tai Hang

Serenade

1,967 s.f.

4
2
1

Price: HKD 85,000,000

 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Open Kitchen
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Guest Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East View from Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Living and Dining Room
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Dining Area
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Dressing Area in Master Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Master Bathroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Second Bedroom
 • Properties for Sale in Hong Kong Properties for Rent in Hong Kong Mid-Levels East Bellevue Heights 8 Tai Hang Drive, Mid-Levels East Third Bedroom

Mid-Levels East

Bellevue Heights

1,255 s.f.

3
2
1

Price: HKD 30,000,000

Rental: HKD 60,000 (incl)

<< < Page 1 of 2 > >>